Varnost

Zaupnost podatkov:

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu www.fff.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. Ker je skrb za varovanje osebnih podatkov velika, ima podjetje FFF d.o.o. v skladu s 24. in 25. čelnom Zakona o varstvu osebnih podatkov sklenjene oz sprejte naslednje pravilnike: 
  • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov .

  • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na področju uporabe elektronske pošte.

  • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na področju uporabe interneta.

  • Vsi zaposleni pri FFF d.o.o. so dolžni podpisati izjavo o Varovanju osebnih podatkov.

Varnost nakupa in varovanje osebnih podatkov pri plačilu s kreditno kartico zagotavljata sistem EON MegaPOSa (UPC Telemach d.o.o. ni pogodbena stranka v pogodbi med spletnim trgovcem in kupcem) in Banka Koper, preko katere so plačila izvršena. Podjetje FFF d.o.o. se zavezuje, da bo vse podatke o svojih strankah in njihovih nakupih varno hranilo in uporabljalo samo za lastne potrebe.